Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành quản lý nhà nước về công tác dân tộc lần thứ II, năm 2020

Ngày 15/9/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành quản lý Nhà nước về công tác dân tộc làn thứ II, năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc; tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; các cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cán bộ làm công tác dân tộc 14 xã có đông đồng bào DTTS sinh sống